شرکت پخش سراسری تجهیزات خودرویی ارتباط الکترونیک

تامین کننده کلیه تجهیزات عمده مورد نیاز فروشگاههای خودرو – تعمیرگاه خودرو – کارواش

شماره دفتر تهران :

ارتباط با فروش : داخلی ۱

ارتباط با مدیریت : داخلی ۳

ارتباط با بخش پشتیبانی و تامین : داخلی ۲

آدرس : تهران – نصیرشهر – شهدا – کوچه ۱۲ پ ۷